Ho Chi Minh City: must see spots

Sarah Lempa

I spent about 3 weeks in Ho Chi Minh City (or Saigon as some call it) after a massive motorbike trip down the entire country.

Air Saigon, Diamond Island, Nguyễn Huệ Walking Street, An Đông Market, Ho Chi Minh Museum, Giac Lam Pagoda, Nhà thờ Tân Định, Đầm Sen Cultural Park, Cu Chi Tunnel, Bitexco Tower, Notre Dame Square, Ben Thanh Market, Bùi Viện